Penafian

 

Penafian


Penafian
Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terkandung dalam laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran . Keseluruhan risiko kepada keputusan dan pencapaian daripada maklumat itu diambil alih oleh pengguna.

Pembekal kandungan atau syarikat bersekutunya tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan (termasuk tanpa had kepada yang terhasil daripada kehilangan keuntungan, data, hasil atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada kegunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan maklumat dalam laman Web ini atau mana-mana laman yang dipautkan kepadanya, atau berkaitan dengan atau oleh sebab operasi, peruntukan atau penggunaan laman web ini. Tanpa mengehadkan perkara tersebut di atas, pembekal kandungan atau syarikat bersekutu tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan, atau akibat yang mungkin timbul daripada penggunaan Laman Web ini sama ada timbul di bawah kontrak, kecuaian, tort atau lain-lain undang-undang atau sebab tindakan.

Semua kandungan dan maklumat di Laman Web ini boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis. Pembekal kandungan juga boleh membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis

Pautan Laman Web Luaran
Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk amalan kandungan atau pengumpulan maklumat di laman luaran yang menghubungkan ke tapak web ini atau laman web luaran yang dihubungkan ke laman web ini. Pautan ke laman web lain tidak menjadi pengesahan laman web ini atau kandungan, pemilik, atau poster mereka.

Rujukan Produk atau Perkhidmatan
Rujukan dalam laman web ini kepada mana-mana produk, proses, atau perkhidmatan komersil atau bukan komersil yang khusus oleh nama dagang, tanda dagangan, pengeluar atau sebaliknya tidak membentuk atau menyiratkan suatu endorsement atau disokong oleh Laman Web ini.

Batasan Liabiliti
Pemilik laman web ini atau mana-mana anak syarikat atau gabungan entiti, ejen, pekerja, atau subkontraktor akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, punitif, atau teladan, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun dinasihatkan kemungkinan) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atau mana-mana maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebarang peralatan dan perisian lain yang disebabkan oleh sebarang virus, kecacatan atau kerosakan yang berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini.

Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kami hantar kepada anda, boleh dipintas oleh pihak ketiga.


E-mail
Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e-mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan agar anda tidak menghantar sebarang maklumat sulit kepada kami melalui e-mel. Sekiranya anda memilih untuk menghantar sebarang maklumat rahsia kepada kami melalui e-mel, anda menerima risiko bahawa maklumat ini dapat dipintas oleh pihak ketiga.


Browsers

Laman web ini sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atau mana-mana perisian pelayar tahap lain atau lebih baik.

Jika anda menggunakan perisian pelayar web yang lama, sebahagian daripada antara muka tidak boleh berfungsi dengan sempurna. pelayar web anda perlu menyokong JavaScript, Cascading Style Sheet, Colour, Text Format dan fungsi-fungsi asas yang lain. Resolusi 1680 x 1050 pixels adalah digalakkan untuk digunakan.

 
Undian
Pengumuman