Sejarah Majlis Islam Sarawak

Islam dipercayai telah mula bertapak di Sarawak selewat-lewatnya pada kurun ke-16 Masehi melalui pengaruh Kesultanan Melayu Brunei Darussalam. Pertabalan Sultan Tengah sebagai Sultan Sarawak Darul Hana (dengan gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah) pada 99 Masehi dianggap sebagai detik rasmi bertapaknya Islam di Sarawak. Para Sharif berketurunan Arab telah mendapat penghormatan dan kepercayaan untuk mentadbir urusan umat Islam bagi pihak pemerintah Brunei. Setelah pentadbiran Sarawak diambil alih oleh Brooke pada 1841, semua urusan umat islam telah dikendalikan oleh Mahkamah Datu-Datu (Datu's Court).

Dalam masa yang sama, Majlis Shuyukh Al-Islam yang dipelopori oleh empat (4) orang tokoh yang dipelopori oleh empat (4) orang tokoh, iaitu Mufti Abang Haji Nawawi, Imam Abang Haji Bahauddin, Abang Haji Julaihi dan Haji Salleh Arif telah ditubuhkan bagi mengimbangi peranan mahkamah tersebut. Setelah Sarawak diserahkan kepada koloni British pada 1946, Kerajaan British telah menggubal Ordinan Mailis Islam (Pemerbadanan), Bab 105 pada 17 Disember 1954 dengan hasrat untuk menubuhkan satu badan bagi menjaga hal ehwal agama Islam dalam negeri. Akhirnya pada 1 Mei 1955, Majlis Islam Sarawak (MIS) yang pertama telah ditubuhkan atas nama Majlis Islam dan Adat Istiadat Melayu Sarawak.

Lebih Lanjut
Undian
Pengumuman