Sejarah Penubuhan Majlis Islam Sarawak

Majlis Islam Sarawak ditubuhkan pada 1 Mei 1955 di bawah Majlis Islam Incorporation Ordinance, 1954. Dalam Bab 105 Ordinance Majlis Islam Sarawak menyatakan bahawa Majlis Islam Sarawak bertanggungjawab menggubal dasar dan mentadbir urusan hal ehwal Islam di negeri Sarawak. Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak yang pertama adalah Datu Abang Haji Openg bin Abang Sapi’ee. Manakala ahli-ahli terdiri daripada Abang Haji Baha’udin bin Haji Taha, Haji Busrah bin Osman, Mohamed Yakub, Haji Bolhassan bin Haji Daud, Che Jol bin Abdul Karim, Haji Seruji bin Ali dan Abang Morni bin Abang Haji Latif.  Datu Hakim secara langsung  sebagai ahli Ex-Officio tanpa pelantikan. Berdasarkan sub perkara 3, seksyen 9 mengatakan bahawa pelantikan mereka adalah selama 3 tahun. Setiausaha MIS yang pertama adalah Encik Abang Daim bin Haji Abdul Rahim.

Lebih Lanjut
Undian
Pengumuman