Misi dan Objektif

MISI

"Membangunkan Ummah Yang Cemerlang dan Sejahtera Melalui Penghayatan dan Pengamatan Al-Quran dan As-Sunnah"


OBJEKTIF

"Mengupaya dan Memperkasa Ummah Bagi Kelangsungan yang Bermaruah"


Useful Links