Anggota - Anggota Majlis Islam Sarawak Sesi 2018 - 2021

1. Yang Dipertua - Yang Berbahagia Datu Haji Misnu bin Haji Taha

2. Timbalan Yang Dipertua - Yang Berbahagia Professor Datuk Dr. Mohamad Kadim bin Haji Suaidi

3. Setiausaha (Pengarah JAIS) - Yang Berbahagia Tuan Haji Khalidi bin Haji Ibrahim

4. Ex - Officio (Mufti Sarawak)Sahibus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yassin

5. Anggota :

 

  1. Yang Berbahagia Datu Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah
  2. Yang BerbahagiaDatu Haji Sarudu bin Haji Hoklai
  3. Yang Berbahagia Dato Haji Wan Abdul Wahab bin Wan Sanusi
  4. Yang Berbahagia Dato Dr. Abu Bakar bin Abdullah
  5. Yang Arif Tuan Saferi bin Ali
  6. Yang Berbahagia Temenggong Dato Haji Helmi bin Haji Mohd. Gol
  7. Yang Berbahagia Dr. Haji Wan Ali bin Tuanku Madihi
  8. Yang Berbahagia Tuan Haji Hilmy bin Haji Othman
  9. Yang Berbahagia Puan Hajjah Amnah binti Salleh
  10. Yang Berbahagia Puan Dayang Nurfizawati binti Datuk Abang Haji Abdul Karim

 
Useful Links