Anggota - Anggota Majlis Islam Sarawak Sesi 2021 - 2024

1. Yang Dipertua - Yang Berbahagia Datu Haji Misnu bin Haji Taha

2. Timbalan Yang Dipertua - Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Mohamad Kadim bin Haji Suaidi

3. Setiausaha (Pengarah JAIS) - Yang Berbahagia Tuan Haji Khalidi bin Haji Ibrahim

4. Ex - Officio (Mufti Sarawak)Sahibus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yassin

5. Anggota :

 

  1. Yang Berbahagia Datu Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah
  2. Yang BerbahagiaDatu Haji Sarudu bin Haji Hoklai
  3. Yang Berbahagia Dato Hajah Norhyati bin Haji Ismail
  4. Yang Berbahagia Dato Sri Haji Mohamad Abu Bakar bin Marzuki
  5. Yang Arif Tuan Saferi bin Ali
  6. Yang Berbahagia Temenggong Dato Haji Helmi bin Haji Mohd. Gol
  7. Yang Berbahagia Dr. Haji Wan Ali bin Tuanku Madihi
  8. Yang Berbahagia Tuan Haji Hilmy bin Haji Othman
  9. Yang Berbahagia Dr. Abdul Jabbar bin Abdullah
  10. Yang Berbahagia Puan Dayang Nurfizawati binti Datuk Abang Haji Abdul Karim

 
Useful Links