LATAR BELAKANG

Terdapat satu manuskrip yang menyatakan mengenai kewujudan Majlis Islam Sarawak sekitar tahun 1930an yang dipelopori oleh empat (4) orang tokoh, iaitu Mufti Abang Haji Nawawi, Imam Abang Haji Bahauddin, Abang Haji Julaihi dan Haji Mohammad Salleh Arif. Majlis ini diwujudkan atas hasrat ingin melihat satu badan yang lebih utama kedudukannya dari Mahkamah Datu-Datu (Datu’s Court) ditubuhkan, dengan peranan yang lebih meluas. Majlis Islam Sarawak yang wujud secara tidak rasmi ini berperanan dalam usaha dakwah dan kebajikan umat Islam serta bergerak secara complimentary kepada Mahkamah Datu-Datu tersebut. Keterangan yang menyatakan perkembangan seterusnya mengenai Majlis Islam Sarawak ini tidak dijumpai dan mungkin tidak berkesinambungan akibat daripada penubuhannya yang tidak diasaskan atas dasar perundangan.


Setelah Koloni British mengambilalih pemerintahan Negeri Sarawak daripada Vyner Brooke pada 8 Februari 1946, timbul penentangan orang Islam terhadap Kerajaan British sehingga membawa kepada pembunuhan Governor Duncan Stewart. Bagi mengurangkan keresahan dalam kalangan orang Islam ekoran daripada penyerahan tersebut, Kerajaan British telah menggubal Ordinan Majlis Islam (Pemerbadanan), Bab 105 pada 17 Disember 1954 dengan hasrat untuk menubuhkan satu badan yang dipanggil “Majlis Islam Dan Adat Istiadat Melayu Sarawak” bagi menjaga hal ehwal agama Islam dalam negeri dan sekaligus bertujuan untuk mengurangkan kuasa Datu’s Court.


Akhirnya, pada tarikh 1 Mei 1955, Majlis Islam dan Adat Istiadat Melayu Sarawak yang pertama telah ditubuhkan secara rasminya dengan pelantikan Datu Abang Haji Openg bin Abang Sapi’ee (Tun Abang Haji Openg) sebagai Yang Dipertua dan anggota-anggotanya terdiri daripada Abang Haji Bahauddin bin Haji Taha, Haji Busrah bin Osman, Mohamed Yakub, Haji Bolhassan bin Haji Daud, Che Jol bin Abdul Karim, Haji Seruji bin Ali, Abang Morni bin Abang Haji Latif serta Abang Daim bin Haji Abdul Rahim sebagai setiausaha. Manakala Datu Hakim Abang Haji Mohideen dilantik sebagai ahli Ex-Officio.


Bagi memenuhi tujuan utama penubuhan Majlis Islam ini, satu persidangan Ketua-Ketua Kaum Melayu dari seluruh Sarawak telah diadakan pada 30-31 Julai 1956 bagi mengemaskini Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak 1915 yang masih digunapakai ketika itu. Persidangan tersebut telah membuat beberapa pindaan terhadap Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak tersebut dengan fasal tambahan mengenai peraturan Zakat dan Fitrah, perwarisan dan ta’lik. Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak ini telah diterimapakai sehinggalah Mahkamah Syariah ditubuhkan pada tahun 1978.


Setelah Sarawak mencapai kemerdekaan pada 16 September 1963, Datu Abang Haji Openg (Tun) telah dilantik sebagai Gabenor Sarawak yang pertama dan jawatan beliau sebagai Yang Dipertua, Majlis Islam dan Adat Istiadat Melayu Sarawak telah diambilalih oleh Ustaz Haji Mohamad Mortadza bin Haji Daud (Datuk).

Terdapat satu manuskrip yang menyatakan mengenai kewujudan Majlis Islam Sarawak sekitar tahun 1930an yang dipelopori oleh empat (4) orang tokoh, iaitu Mufti Abang Haji Nawawi, Imam Abang Haji Bahauddin, Abang Haji Julaihi dan Haji Mohammad Salleh Arif. Majlis ini diwujudkan atas hasrat ingin melihat satu badan yang lebih utama kedudukannya dari Mahkamah Datu-Datu (Datu’s Court) ditubuhkan, dengan peranan yang lebih meluas. Majlis Islam Sarawak yang wujud secara tidak rasmi ini berperanan dalam usaha dakwah dan kebajikan umat Islam serta bergerak secara complimentary kepada Mahkamah Datu-Datu tersebut. Keterangan yang menyatakan perkembangan seterusnya mengenai Majlis Islam Sarawak ini tidak dijumpai dan mungkin tidak berkesinambungan akibat daripada penubuhannya yang tidak diasaskan atas dasar perundangan.

Useful Links